Jezdecký klub LOŠTICE byl založen v roce 1974. Je zaměřen na jezdecký sport a chov koní.

Velmi úzce jsme do roku 2017 spolupracovali  se Střední školou technickou a zemědělskou Mohelnice, která se v roce 2012 sloučila se SOUz Loštice. 

V září 2018 přešel obor Farmář - farmářka pod Střední školu sociální péče a služeb Zábřeh, která nabízí učební obor Zemědělec - farmář. 

Tato škola odkoupila koně od Nadace SŠTZ Mohelnice a spolupráce mezi JK Loštice a SŠSPaS Zábřeh úspěšně nadále pokračuje. 

 

Jezdecký klub Loštice sídlí na školním statku bývalého SOUz Loštice, v Žádlovicích (Olomoucký kraj). Od roku 1993 pracuje pod vedením manželů Simony a Radka Heidenreichových. 

 

 

Radko Heidenreich ml. je známý a úspěšný jezdec ve všestrannosti, učitel odborného výcviku v oboru Zemědělec - farmář na Střední škole sociální péče a služeb Zábřeh.  Je majitelem stříbrného výkonnostního odznaku ve všestrannosti, má licenci cvičitel, rozhodčí  a národní stavitel. Od roku 2016 může plnit funkci národního technického delegáta v soutěžích všestrannosti.

 

Simona Heidenreichová připravuje koně a jezdce hlavně do drezůrních soutěží a soutěží všestrannosti, je cvičitelka, rozhodčí a  stavitelka parkurů II.třídy, specializovaný stavitel tratí pro všestrannost a komisař pro ZZVJ. Je majitelkou zlatého výkonnostního odznaku ve všestrannosti. Od roku 2014 je učitelka OV na Střední škole zemědělské a zahradnické Olomouc v oboru jezdec a chovatel koní. Je členem komise všestrannosti a od roku 2016 plní funkci národního technického delegáta.

 

Hlavní náplní klubu je:

1) sdružovat členy, které mají zájem o koně a jiná hospodářská zvířata, o přírodu, nebojí se práce a zodpovědnosti

2) vykonávat jezdecký sport - disciplína všestrannost (military)

3) chov koní

4) pořádat  JEZDECKÉ ZÁVODY - (všestrannost, drezura, parkur, těžký tah....). V roce 2018 proběhl již 41. ročník předkola Zlaté podkovy.